Sponsorzy

Akcja lato Dom Kultury w Inwałdzie 5-08.2013.-09.08.2013

Data aktualności: 22.07.2013

DOM KULTURY W INWAŁDZIE AKCJA "LATO" 2013 - w dniach od 5.08.2013r. do 9.08.2013 r. dla 15 osobowej grupy uczestnikówORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY I PATRONAT HONOROWY
PARTNERZY


                   PATRONI MEDIALNI


                     

 

Impreza pn.: "BAJKOLANDIA " współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013